Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”,  EURO LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych Pana/Pani jest EURO LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KOŁBASKOWO 4, 72-001 KOŁBASKOWO, REGON 811853628, NIP 8512591132, tel. +48 9143 317 63, email: info-euroleasing@vwfs.com dalej jako „ADO”;
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Anna Jezierska, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych pod email: kancelaria@rodoszczecin.pl
 3. ADO w celu należytego wykonania  umowy będzie powierzał Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom  współpracującym z Administratorem w szczególności firmom windykacyjnym oraz agencjom ratingowym –  w szczególności w celu realizacji umów zawieranych z Administratorem (np. celem centralnego przygotowania umów, akceptacji dużych projektów, dochodzenia roszczeń), opieki nad klientem, oceny korzyści i ryzyka koncernu (np. ocena wiarygodności kredytowej klienta), refinansowania Administratora.
 4. Pana/Pani dane będą przekazywane kontrahentom ADO, którzy odpowiedzialni będą za należyte wykonanie umów/ zleceń. Odbiorcami danych osobowych będą współpracujący z Administratorem przedsiębiorstwa koncernu Volkswagen Financial Services AG z siedzibą w Braunschweig, Gifhorner Str.57, Braunschweig 38112, Niemcy. Ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności innym niż wymienieni powyżej przedsiębiorcy stale współpracujący z administratorem na podstawie zawartych umów (m.in. podmiotom finansującym Administratora, towarzystwom ubezpieczeniowym, kancelariom prawnym), a także podmiotom powiązanym kapitałowo z Administratorem i instytucjom zajmującym się windykacją oraz obrotem wierzytelnościami, w tym biurom informacji gospodarczej i instytucjom utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.
 5. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez ADO na podstawie art. 6 ust 1.lit a, b, f;
 6. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest konieczność realizacji swoich podstawowych usług związanych z należytym wykonaniem umowy oraz marketingiem bezpośrednim;
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i do organizacji międzynarodowej;
 8. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych wynikający z odp. przepisów prawa tj. do czasu zakończenia świadczenia usługi przez ADO, odpowiednich przepisów prawa podatkowego, do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń;
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (PUODO), ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl;
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolnie), ale konieczne w celu realizacji niniejszego stosunku umownego. Odmowa udostępnienia danych przez Pana/Panią spowoduje konieczność rozwiązania niniejszej umowy o świadczenie usług  pomiędzy ADO a Panem/Panią;
 12. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji niniejszej umowy.
 13. Wykorzystanie cookies
  Nasza strona internetowa może wykorzystywać tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli drobne informacje tekstowe, które przechowywane są przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu.
  Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  a)  poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

  b)  poprzez gromadzenie plików “cookies”

  Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z tych plików za pomocą własnej przeglądarki internetowej. Możesz w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). W ten sposób możesz np. częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies.
  Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej.